Algemene Voorwaarden

Filou Run

INHOUD

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het aanbod en de overeenkomst voor de deelname aan de FILOU RUN. Het evenement omvat het deelnamerecht aan: de Filou Run van 08/09/2019

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

De deelnemer dient de gevraagde informatie juist en volledig te verstrekken aan Bierkasteel Vanhonsebrouck. Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen we naar de Privacyverklaring. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft de stad het recht de deelname te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.

Bij het sluiten van de overeenkomst is geen verzekering voorzien.

VERZEKERINGEN

Bierkasteel Vanhonsebrouck kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, lichamelijke letsels, schade of verlies.

PRIJS

De in het contract overeengekomen prijs omvat alle verplichte diensten, onder voorbehoud van een kennelijke materiƫle vergissing.

ANNULERING

Eens de bijdrage werd betaald is er geen mogelijkheid om deze te annuleren of een terugstarting te krijgen.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

De inschrijving is strikt persoonlijk. De deelnemer kan zich dus niet laten vervangen door een andere deelnemer.

ANNULERING DOOR DE BIERKASTEEL

Wanneer Bierkasteel Vanhonsebrouck de FILOU RUN vooraf of tijdens het evenement annuleert en dit omwille van overmacht, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij een dergelijke annulering wordt het deelname-geld niet terugbetaald.

KLACHTENREGELING

Indien de deelnemer een klacht heeft, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te versturen aan info@bierkasteel.be.

PRIVACY WETGEVING

De verzekering wordt beheerd door het Bierkasteel Vanhonsebrouck. De verstrekte (persoons) gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en kan het Bierkasteel Vanhonsebrouck gebruiken voor commerciƫle doeleinden. Bierkasteel Vanhonsebrouck geeft dat niet door aan bedrijven en instellingen buiten Bierkasteel Vanhonsebrouck. Iedereen heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan steeds kosteloos verbetering of verwijdering van de gegevens vragen in overeenstemming met de wet van 8/12/99 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo. 2016/679). De Privacyverklaring is van toepassing.

VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE

De communicatie naar onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.